Accept necessary cookies

Váš dotaz

Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím formuláře.

Captcha reload

Pole označená * jsou povinná.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a žádost o zaslání informací

Další práva

Data jsou uchována v systému Intermedix a jsou uložena v datovém centru společnosti Intermedix Česká republika a nebudou předána třetím stranám.

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace týkající se mých práv. Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Správcem mých osobních údajů je Intermedix Česká republika s.r.o., Bucharova 2657/12, 158 00 Praha, telefon: (+420) 246 007 900, email: info@intermedix.cz.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Martina Ročka, telefon: (+420) 246 007 920, email: gdpr.officer.cz@cgm.com.

Mimo jiné mám právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu, pokud se domnívám, že mé údaje jsou zpracovány protiprávně.